به سامانه روزیمون خوش آمدید.

سامانه دادوستد مردمی روزیمون ؛ با هدف رفع نیازهای معیشتی مردم و انجام معاملات مردم، توسط مردم از توان مردم ایجاد شده است.

روزیمون ؛عرضه را  برای فروشنده و تقاضا را برای خریدار تسهیل و روان تر شکل می‌دهد.

دادوستد خریدار و فروشنده با نیت خیرخواهد بود. هر کالا و خدمت در این سامانه برای تحقق یک نیت خیر، خرید و فروش خواهد شد.

نیت خیر در این سامانه  از محل مبلغ اختصاصی فروشنده و خریدار به کالا تامین مالی خواهد شد و توسط گروه متولی اجرا و گزارش داده خواهد شد . شفافیت در هزینه کردها و مبالغ جمع‌آوری‌شده در امور خیر و ارائه گزارش‌های مالی از بخش های مهم این سامانه خواهد بود.

این سامانه تنها از محل اموال خیر جمع‌آوری‌شده که نیت خیر خریدار و فروشنده در آن هست بین ۸ تا ۱۲ درصد برای پایداری سامانه دریافت خواهد نمود و عوائد دیگری که از این سامانه حاصل خواهد شد صرف بقاء سامانه خواهد شد و هیچ‌یک از مؤسسین این سامانه سهام‌دار ومدعی سهم نخواهند بود.

مدیران این سامانه هم در کنار تمام عرضه‌کنندگان به کسب‌وکار  ، متناسب با توان وظرفیت خواهند پرداخت .

این مسیر به ایجاد قیمت مناسب ، حذف واسطه‌گری‌ها و ایجاد مسیرهای کارآفرینی‌ها کمک خواهد کرد

این سامانه زیست بوم مردم خیرمدار است که برای تحقق تمدن نوین در راه نجات انسانیت فعالیت خواهد داشت . ان شاءالله”