روزی‌گار0

مه 04
100راه کمک به نیازمندان

صد راه برای برای کمک به افراد فقیر جامعه در این مقاله از خیریه شعف قصد داریم ۱۰۰ راه…

مه 01
مقاله اشتغال

اشتغال زایی با سلام امروز می خواهیم درباره نماهایی از اشتغال زایی که تا به حال زیاد د…