نیت خیر به شماره 1110 متعلق به کانون فرهنگی فرسخ جهت خرید یک دستگاه چرخ خیاطی به ارزش 500 میلیون ریال برای کارآفرینی حداقل یک نفر در شهر مشهد است

نمایش یک نتیجه